Logo Setas

Tots els Bolets Tóxics i No Comestibles Registrats en Aquesta Web

Tots els Bolets Molt Bons i Comestibles Registrats en Aquesta Web


0 Lactarius Pinetell Rovello al Bosc

0 Hidnacies Llengua de Bou

0 Camagroc Kántharos Lutescens

0 Fredolics

0 Higroforacies Llenega Negra al Plat

Tots els Bolets Bons i Comestibles Registrats en Aquesta Web


0 Morquelacies Murgola Arigany Asecades Tardor

0 Bola de Neu Anisada Agarikón Arvensis

0 Cortinariacies Carli al Bosc

0 Ramariacies Peu de Rata Groc

0 Tricolomatacies Pimpinella Morada al Plat

0 Molleric Granellut Pinetell Suillus Granulatus

0 Russula Llora al Bosc

Tots els Bolets Tòxics i No Comestibles Registrats en Aquesta Página


0 Farinera Borda Amaita Phalloide

0 Coprinacies Pixaca de Garsa Barret

0 Cresta de Gallina Klèthron Ruber

0 Peu de Rata Gris Clavula Cinerea

Tòxics i No Comestibles:
01 Amanitàcies Farinera Borda
0 Farinera Borda Amaita Phalloide

Farinera Borda ~ Amanita Phalloides

Amanita Phalloides


La Farinera Borda o Amanita Phalloide és Tóxic i Mortal. Cal Rebutjar-lo.


De barret de menys de 12 cm, de color verd tiran a Groc o Marró amb taques blanques per sobre, de peu blanc amb anell.


Amanita


Amanítàcies


Amanita


Phalloide


02 Coprinàcies Pixaca de Garsa
0 Coprinacies Pixaca de Garsa Barret 0 Coprinacies Pixaca de Garsa

Pixaca de Garsa ~ Kòpros Pix

Coprinus Picaceus


La Pixacà de Garsa es de la família de les coprinàcies, amb mal aspecte, que s'utilitzaba per escriure amb la tinta que es fa al barret.
Es un bolet no comestible i de mal aspecte, cal rebutjar-lo.


El Barret es molt caracteristic, es inconfundible.


Cortinarials/Cortinarius


Coprinàcies


Kópros


Pix


03 Clatràcies Cresta de Gallina
0 Cresta de Gallina Klèthron Ruber 1 Cresta de Gallina Klèthron Ruber

Cresta de Gallina ~ Klêthron Ruber

Clathrus Ruber


Es veu a simple vista que no es un bolet comestible, fa pudor i te un aspecte desagradable. Cal Rebutjar-lo.


Es inconfundible pel seu aspecte.


Gasteromicets/Clathrus


Clatràcies


Klêthron


Ruber


04 Clavulinàcies Peu de Rata Gris
0 Peu de Rata Gris Clavula Cinerea

Peu de Rata Gris ~ Clavula Cinerea

Clavulina Cinerea


El Peu de Rata Gris és de la família de les Clavulinàcies, i és un bolet No Comestible i Sense Interes.


Tons de Color Gris i Blanc, amb una mica d'olor a florit.


Afil·loforats/Ramaria


Clavulinàcies


Clavula


Cinerea